Skip to main content

Huurrecht

Bij verhuur en huur wilt u niets aan het toeval overlaten. Na het aangaan of beëindigen van een huurovereenkomst kunnen er huurgeschillen ontstaan. In deze gevallen is deskundig advies wellicht gewenst. Mr. Liefting adviseert zowel verhuurders als huurders en verlenen deskundige rechtsbijstand waar nodig. U kunt voor al uw vragen en de nodige ondersteuning terecht bij Rechtspraktijk/Law Office Liefting™.

De aanpak van mr. Liefting kenmerkt zich door voortvarende en praktische oplossingen, waarbij de belangen van de cliënt steeds centraal staan. Verder worden gerechtelijke procedures gevoerd zoals bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Onder huurrecht verstaat Rechtspraktijk/Law Office Liefting™ onder andere:

  • beëindiging van een huurovereenkomst;
  • huurprijsconflicten;
  • procedures over gebreken aan het gehuurde;
  • procedures bij overlast;
  • conflicten over huurachterstand, geluidsoverlast en/ of achterstallig onderhoud.

Rechtspraktijk/Law Office Liefting™ is een toegankelijk advocatenkantoor in Mijdrecht. Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op tal van rechtsgebieden.

Zowel particulieren, als ook het Midden- en Kleinbedrijf, staat mr. Liefting bij op tal van rechtsgebieden. Voordat hij problemen dient op te lossen, voorkomt hij ze liever. Door bemiddeling, heldere en steekhoudende contracten of juiste advisering kan mr. Liefting veelal voorkomen dat zijn cliënten in procedures verzeild raken.

Wanneer er onverhoopt toch geprocedeerd moet worden, dan doet hij dat op een professionele, voortvarende en vasthoudende wijze. Hierbij worden de kosten voortdurend in het oog gehouden.